Lees deze Gebruiksvoorwaarden aandachtig door. Uw toegang tot deze Career Partners International, LLC (CPI) website en elk van zijn pagina's vormt uw akkoord gebonden te zijn aan de volgende gebruiksvoorwaarden. Als u niet met de volgende gebruiksvoorwaarden instemt, geen toegang tot deze website of een van de pagina's.

De volgende gebruiksvoorwaarden regeren en van toepassing op uw gebruik en/of vertrouwen op dit en een website onderhouden door Career Partners International, LLC, met inbegrip van haar volledige dochterondernemingen en opvolgers (samen, aangeduid als "CPI").

Toegang en/of gebruik van deze website CPI zijn onderworpen aan de bepalingen en voorwaarden hierin beschreven en alle toepasselijke wetten, statuten, en/of regelgeving. CPI kan herzien deze voorwaarden voor gebruik van tijd tot tijd zonder nadere aankondiging door bijwerking van dit bericht. Uw toegang of gebruik van deze CPI website wijst op uw goedkeuring van deze voorwaarden, en uw vertegenwoordiging dat u minstens achttien (18) jaar of ouder bent.

Disclaimer van garanties en beperking van aansprakelijkheid

CAREER PARTNERS INTERNATIONAL onderhoudt deze CPI WEBSITE AS A SERVICE naar de INTERNETGEMEENSCHAP. Dit CPI WEBSITE IS ontworpen aan geven algemene informatie over het onderwerp georganiseerd.

CPI zal redelijke inspanningen om nauwkeurige en actuele informatie op deze website CPI, maar alle informatie wordt verstrekt "AS is" CPI geeft geen garanties of verklaringen met betrekking tot de nauwkeurigheid van de informatie op deze website CPI en wijst alle garanties, uitdrukkelijk of impliciet, met inbegrip van garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel , en niet-inbreukmakendheid voor zover toegestaan door toepasselijk recht.

Daarnaast informatie die op deze website van de CPI vanaf een bepaalde datum kan alleen worden nauwkeurig vanaf die datum en CPI wijst elke verantwoordelijkheid voor het bijwerken van dergelijke informatie. CPI is niet aansprakelijk voor enige actie ondernomen die is gebaseerd op de gepresenteerde informatie op deze website CPI en alle gebruikers van deze website CPI stemt ermee in dat alle toegang en gebruik van deze website CPI en alle inhoud gepresenteerd op deze website CPI, het eigen risico van gebruiker.

Noch CPI, noch een van zijn agenten of gelieerde ondernemingen aansprakelijk voor directe, incidentele schade, gevolgschade, indirecte of bestraffende schade die voortvloeit uit van gebruiker toegang, gebruik of onvermogen tot gebruik van deze website CPI, of voor fouten of weglatingen in de inhoud van deze website CPI.

De site is een portal en informatie kanaal voor andere websites en het bedrijfsleven die worden aangedreven door CPI.  Als u de website gebruikt om communicatie te initiëren met betrekking tot uw outplacement of andere behoeften, kan de door u verstrekte gegevens worden doorgegeven aan, en verwerkt en gereageerd op door CPI en haar leden-ondernemingen.  U machtigt CPI aan: (a) accepteren van mededelingen die zij van u ontvangen via de website of e-mail alsof deze communicaties zijn gegeven rechtstreeks door u schriftelijk en ondertekend door u; (b) het verstrekken van uw communicatie CPI lid firma, en werknemers door middel van de website, e-mail of andere communicaties; en (c) te reageren op uw communicatie door middel van de mededelingen van Internet, e-mail of andere communicaties. U CPI door middel van de website of e-mail verzenden communicatie zijn niet effectief tenzij en totdat zij worden verwerkt door de verantwoordelijke CPI vertegenwoordiger.  Als u een onjuiste of onvolledige communicatie, of als alle communicatie zijn beschadigd of vervormd tijdens overdracht naar CPI, zult u aansprakelijk voor enig verlies, schade of extra kosten die u, CPI en haar leden-ondernemingen, of andere personen als gevolg oplopen kunnen.  CPI mag weigeren voor het verwerken van alle communicatie die aan CPI door middel van de website of e-mail worden verzonden, of de verwerking van alle communicatie die aan CPI wordt verzonden door middel van de website of e-mail, op elk gewenst moment in CPI van discretie en zonder enige kennisgeving of aansprakelijkheid jegens u of enige andere persoon kan omkeren , met inbegrip van, zonder beperking, als: (a) CPI niet verwerken de communicatie; (b) de communicatie in strijd zijn met enige bepalingen in deze gebruiksvoorwaarden of enige andere overeenkomst die u of enige andere persoon met CPI of zijn leden-ondernemingen hebben kan; (c) CPI is van mening dat de communicatie in strijd is met andere instructies of overeenkomsten met u of een persoon die u vertegenwoordigt; of (d) er is een operationele gebrek of storing in het kader van de transmissie van de communicatie.

Alle informatie voorgelegd aan CPI via deze website zullen worden en blijven eigendom van CPI en haar leden-ondernemingen vrij dergelijke informatie te gebruiken voor elk doel en niet onderworpen aan alle verplichtingen van vertrouwelijkheid met betrekking tot dergelijke informatie, behalve zoals vereist in wet of zoals uiteengezet in de privacypraktijken of het beleid voor de relatie. Gebruikers moeten zich ervan bewust dat informatie die per e-mail wordt verzonden niet veilig zijn kan en kan worden onderschept door derden. Gebruik geen e-mail verzenden CPI, vertrouwelijke informatie of informatie die onmiddellijke aandacht nodig.

Enige communicatie of materiaal die u verzendt naar CPI via deze website CPI of Internet electronic mail is verzonden door u op een niet-vertrouwelijke basis. CPI maakt geen belofte, uitdrukkelijk of impliciet, niet aan het gebruik van dergelijke communicatie of materiaal voor welk doel dan ook, met inbegrip van reproductie, publicatie, uitzending en detachering.

Nieuws & Persberichten

Deze website CPI kan bevatten informatie, nieuws en/of persberichten, waarvan de inhoud juist of actueel alleen vanaf de datum van de specifieke informatie, nieuws, persbericht of boeken is. CPI werkt geen persberichten zodra ze openbaar zijn gemaakt.

Intellectuele eigendom: Copyright & handelsmerken

De CPI-bedrijfsnaam en logo en alle productnamen, ongeacht of ze worden weergegeven in grote letters of met een handelsmerksymbool, zijn handelsmerken van Career Partners International, haar dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, haar licentiegevers of joint venture partners, tenzij anders vermeld. Gebruik, reproductie, kopiëren, of de herdistributie van deze handelsmerken, zonder de schriftelijke toestemming van CPI is verboden.

De volledige inhoud van deze website CPI, met inbegrip van een tekst of afbeeldingen wordt beschermd door het auteursrecht. Tegenprestatie voor uw akkoord met deze voorwaarden en bepalingen verleent CPI u een persoonlijke, niet-exclusieve, niet-overdraagbare licentie voor toegang en gebruik van deze website CPI. U kunt materiaal downloaden van deze CPI-website alleen voor persoonlijke, niet-commercieel gebruik, en deze website CPI kan niet worden gekopieerd, verdeeld, gedownload, bewerkt, hergebruikt, reposted of anders dan geëxploiteerd behalve zoals voorzien hierin zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van CPI. Het is het beleid van CPI af te dwingen van haar intellectuele eigendomsrechten in de ruimste mate toegestaan onder de wet. Het gebruik of misbruik van deze handelsmerken, auteursrechten of andere materialen, behalve zoals hierin is toegestaan, is uitdrukkelijk verboden en kan worden in strijd met het auteursrecht, merkenrecht, communicatierichtlijnen en statuten, en andere wetten, statuten en/of regelgeving.

 Websites van derden

CPI de Website kan hyperlinks bevatten naar websites onderhouden of door anderen gecontroleerd. CPI is niet verantwoordelijk voor en niet routinematig scherm, goedkeuren, herzien of instemmen met de inhoud van of gebruik van een van de producten of diensten die op deze websites worden aangeboden.

Hoe ons te contacteren:

Career Partners International, LLC
6340 Quadrangle Drive, Suite 160
Chapel Hill, NC 27517 USA

Verbinding met ons

Laten we samenwerken

Meer informatie