loontransparantie

Waarom salaristransparantie de nieuwe standaard wordt

Geplaatst 21 maart 2024

De Het tekort aan talent is een echt fenomeen. Als gevolg hiervan is het aantrekken en behouden van talent een prioriteit geworden voor organisaties wereldwijd. Transparante beloning is een steeds belangrijkere factor geworden - zowel bij strategieontwikkeling als bij werving. Nu dit concept steeds meer ingang vindt, hebben organisaties die open en eerlijke communicatie over compensatie omarmen een kans om een concurrentievoordeel te behalen. Open communicatie helpt vertrouwen te kweken, bevordert eerlijkheid en stelt organisaties in staat om zichzelf te positioneren als voorkeurswerkgevers, en duidelijkheid over uw beloningsstructuur kan u helpen om de veranderende regelgeving voor te blijven.

De groeiende vraag 

Nu het personeelsbestand steeds diverser en sociaal bewuster wordt, neemt de vraag naar informatie steeds verder toe. Werknemers en werkzoekenden willen meer duidelijkheid en gelijkheid bij beslissingen over aanname, ontslag, promotie en beloning. Deze verschuiving is deels gedreven door de proliferatie van wetgeving inzake loontransparantie in de Verenigde Staten en Canada, die werkgevers verplichten om salarisbereiken bekend te maken in vacatures.

Eerlijkheid is het beste beleid

Door betaaltransparantie te omarmen, Organisaties kunnen de vruchten plukken van openheid en eerlijkheid over hun beleid. Maar voor bedrijven die in het verleden ondoorzichtige beloningsstructuren hebben gebruikt, kunnen de onthullingen het tegenovergestelde effect hebben als werknemers ontdekken dat ze oneerlijk zijn beloond. 

1. Toptalent: Volledige openheid over salarissen kan een krachtig wervingsinstrument zijn. Topkandidaten voelen zich aangetrokken tot bedrijven die openheid en eerlijkheid hoog in het vaandel hebben staan, omdat dit aantoont dat ze zich inzetten voor een inclusieve en rechtvaardige werkcultuur. 

2. Vertrouwen en betrokkenheid: Wanneer werknemers het gevoel hebben dat beslissingen over compensatie duidelijk en consistent worden genomen, bevordert dit het gevoel van vertrouwen en verbetert het de betrokkenheid binnen de organisatie. 

3. Diversiteit, gelijkheid en inclusie (DEI): Transparante beloning kan organisaties helpen om beloningsverschillen aan te pakken of te ontdekken en kan een rol spelen bij het garanderen van een eerlijke beloning. Daarom is het belangrijk om een plan te hebben om deze mogelijke verschillen aan te pakken. Organisaties creëren een meer inclusieve omgeving door openlijk te communiceren over beloningscriteria, verwachte verhogingen en basisbeloningen voor specifieke functies.

4. Onderhandelingen stroomlijnen: Zichtbaarheid in salarisschalen helpt de tijd en moeite te verminderen die nodig zijn om tot wederzijds aanvaardbare voorwaarden te komen. Dit stelt aanwervingsmanagers en leidinggevenden in staat om feedback te krijgen over hun salarisschaal en compensatiepakketten. Als de bandbreedtes echter niet goed in de context worden geplaatst, kan dit leiden tot afhaken of verloop - wat opnieuw het belang van een plan benadrukt. 

Onnauwkeurigheden op zoeksites voor vacatures aanpakken

Hoewel vacaturesites zoals Glassdoor al jaren proberen om salarisinformatie te verstrekken aan werkzoekenden, is hun nauwkeurigheid twijfelachtig. Werkgevers moeten mogelijk iets doen aan verouderde misvattingen of onrealistische verwachtingen op basis van door de menigte verzamelde gegevenspunten. Door actuele, accurate salarisbereiken bekend te maken, nemen organisaties de controle over het verhaal terug, waardoor het bedrijf de voorwaarden kan bepalen waarover het bereid is te onderhandelen.

Leiderschap stimuleren rond beloning

Omdat deze verwachtingen blijven toenemen, moeten organisaties een strategie ontwikkelen om deze praktijken te communiceren en te implementeren. De bedrijfscultuur ontstaat van bovenaf en door een duidelijk pad uit te stippelen voor promoties en ontwikkeling kunnen deze bedrijven de controle terugnemen en hun team uitrusten met de vaardigheden en kennis die nodig zijn om succesvol door de toekomst te navigeren. Dit vereist meer dan basiskennis - het vereist echt uitmuntend leiderschap.

Effectieve leiders moeten het compensatiebeleid en de beslissingen van de organisatie duidelijk en overtuigend communiceren. Dit vereist persoonlijke, betrouwbare mensen die open communicatie met collega's en ondergeschikten mogelijk maken. Organisaties moeten investeren in hun team en hen begeleiden naar uitmuntend leiderschap. 

Een cultuur van vertrouwen en transparantie opbouwen

Duidelijke, open communicatie over beloningsstructuren wordt snel de nieuwe norm in de Verenigde Staten en Canada, gedreven door verschuivende culturele normen, de daaruit voortvloeiende wettelijke vereisten en de vraag naar gelijkheid op de werkvloer. Het kan een lastige manoeuvre zijn om je organisatiestrategie aan te passen, zodat ook beloningstransparantie een rol gaat spelen. Het kan nuttig zijn om te overwegen om met 3rd deskundigen die je door het proces kunnen begeleiden. Met de juiste strategieën, uitgebreide programmering van een lokaal bedrijfen een toewijding aan rechtvaardigheid kunnen organisaties deze overgang navigeren en zichzelf positioneren als leider.

Verbinding met ons

Laten we samenwerken

Meer informatie