hybridarbeidere

Strategier for å lede hybride team på dagens digitale arbeidsplass

Lagt ut 25. august 2023

Hybridarbeid har blitt den nye normen, drevet frem av teknologiske fremskritt og covid-19-pandemien. Ifølge ForbesI dag tilbyr 74 % av bedriftene en eller annen form for hybridarbeid, og bare 8 % av de ansatte er interessert i å gå tilbake til kontoret på heltid. Dette tallet kan svinge, men ett faktum er klart: hybridarbeid er kommet for å bli.

I denne nye æraen med hybride karrierer må lederne strekke seg langt, fremme transparent kommunikasjon, utvikle en kultur preget av åpenhet og gjennomsiktighet og skape standarder for målbare og oppnåelige parametere. 

Den hybride revolusjonen: På vei mot nye horisonter

Ledelse av hybride medarbeidere krever en strategisk tilnærming som fremmer produktivitet, kontakt og tillit på tvers av ulike arbeidsmiljøer. Å jobbe med teammedlemmer i ulike miljøer krever eksperimentering og kontinuerlige justeringer for å utvikle modeller som fungerer for bedriften.

1. Kultivere tillit og relasjoner

Kjernen i effektiv ledelse av hybride team ligger i utviklingen av tillit og meningsfulle relasjoner med teammedlemmene. Regelmessige møter, både på tomannshånd og i team, skaper sterke bånd uavhengig av fysisk plassering. Ved å planlegge regelmessige fysiske og virtuelle møter skaper ledere et miljø der hybridmedarbeidere kan knytte bånd på tvers av avstander.

2. Oppmuntre til åpenhet og synlighet

Å legge vekt på åpenhet er perfekt for å fremme åpenhet og synlighet i hybride team. Det er viktig å skape sammenheng, ettersom fjernarbeid noen ganger kan skape en avstand til organisasjonens overordnede mål. Sett klare forventninger til kommunikasjonen, og bruk teknologiplattformer som gjør det enkelt å samhandle. 

Mens chat fungerer godt for raske og uformelle beskjeder på tvers av bedriften, gir videomøter mulighet til å utveksle mer informasjon og til å holde virtuelle arrangementer og feiringer. Plattformer som Zoom og Slack legger til rette for globalt samarbeid og knytter medarbeiderne sømløst sammen uavhengig av hvor de befinner seg. De ansatte må føle seg komfortable og trygge når de gir tilbakemeldinger via teknologi. Teknologiassistert input har vist seg å øke medarbeidernes engasjement og produktivitet, noe som bidrar til bedriftens langsiktige suksess. 

3. Drivkraft for resultatorientert fokus

Ledelse av hybridmedarbeidere krever en resultatorientert tankegang. Lederne må sette klare resultatmål og samarbeide om å overvåke fremdriften, og skape en kultur som verdsetter resultater fremfor tilstedeværelse. Prosjektgjennomføring og kvalitet bør gå foran antall arbeidstimer. Mange prosjekter krever en betydelig mengde mentalt arbeid - det er minimal grunn til å forvente at de ansatte blir sittende ved skrivebordet når det er uproduktivt. 

4. Etablering og opprettholdelse av forventninger

Når det gjelder fjernarbeid, er det viktig å ha klart definerte forventninger. Ledelsen bør hjelpe medarbeiderne med å sette klare prestasjonsmål og gjennomføre regelmessige evalueringer. Ved å ta i bruk veldefinerte retningslinjer og felles plattformer kan alle teammedlemmer, enten de jobber på stedet eller eksternt, få gode forutsetninger for å lykkes.

5. Fremme rettferdighet og inkludering

I takt med at hybridkarrierer blir stadig vanligere, er det blitt enda viktigere å skape et miljø der alle føler seg inkludert. Et viktig aspekt er å gjennomføre regelmessige samtaler med de ansatte om selskapet og finne ut hvor det er behov for støtte. Denne praksisen sikrer at hvert enkelt teammedlem blir hørt og verdsatt, og at de er på linje med organisasjonens mål.

Å møte fremtiden

Fremtidens arbeidsstyrke er ikke bare basert på arbeidssted. AI har stor innvirkning på karrierestyring og revolusjonerer ulike aspekter av tjenestene. AI-plattformer kan gi personlig karriereveiledning basert på algoritmer, inkludert passende læringsmuligheter og karriereveier. Den kan vurdere prestasjoner objektivt og forutsi karriereskift, hjelpe ledere med å ligge i forkant av trender og matche kandidater med jobbmuligheter. 

Kontakt med oss

La oss jobbe sammen

få mer informasjon