Sue leder Career Partners Internationals forretningsstrategier for effektivt å utforme og levere den globale teknologien som organisasjonens interne og eksterne kunder trenger. Hun leder alle initiativer knyttet til våre bedriftstjenester og den globale teknologiplattformen Momentum™. Sue har over 20 års erfaring med å utvikle og lede initiativer i bransjen for karriereoverganger og talentforvaltning. Kontakt oss

Luke hjelper våre partnere over hele verden med å implementere kreative løsninger. Han fokuserer på tverrkulturelle engasjementer og internasjonal forretningslogistikk, og jobber for å fremme samarbeid mellom alle partnerne gjennom møtene våre. Luke jobber også med å administrere partnertjenester som spenner fra forsikring til personvern. I tillegg leder han prosessen med å ta inn nye medlemmer og sikrer at kvalitetsstandardene oppfylles av hver enkelt partner.  Kontakt oss

Shaquana gir støtte til CPI sine partnere og kunder som bruker vår globale teknologiplattform, Momentum™. Hun bistår også med å administrere den daglige driften av PowerAmp™ Coaching samtidig som hun støtter andre prosjekter og administrative initiativer. Kontakt oss

Kontakt med oss

La oss jobbe sammen

få mer informasjon