Den nåværende generasjonen som ønsker å gå av med pensjon, er ikke bare den største i historien; de går også av med pensjon med høyere forventet levealder enn noen gang tidligere. Innen 2030 regner man med at hver femte amerikaner vil ha nådd den tradisjonelle pensjonsalderen. De fleste bedrifter vil merke konsekvensene av å miste noen av de eldre medarbeiderne og deres bidrag til den økende pensjoneringstakten.

Den profesjonelle siden av pensjonsforberedelsene er nært knyttet til den personlige siden, noe som gjør pensjonsplanlegging til en av de viktigste strategiene for enkeltpersoner og organisasjoner. Å navigere på dette feltet krever en helhetlig tilnærming:

Overordnet pensjonsberedskap
Kunnskapsoverføring
Merkevarebevissthet
Beholde ansatte
Etterfølgelsesplanlegging

Kontakt oss

  Engasjer eldre medarbeidere

  Arbeidsstyrken er i endring, og en stor andel av de ansatte når pensjonsalderen og vurderer hva de skal gjøre videre i karrieren. Disse medarbeiderne kan potensielt tilby konsulenttjenester i forbindelse med fremtidig etterfølgerplanlegging og bli positive referanser for bedriften din. Som konsulenter kan de videreføre kunnskapsbasen sin og sikre en sømløs kunnskapsoverføring til sine etterfølgere. Å ta vare på dem er ikke bare en investering i deres fremtid, men også i deres vekst og suksess.

  Din vei til en lysere fremtid

  Gi seniormedarbeidere en proaktiv og konstruktiv tilnærming til planlegging og hjelp i slutten av karrieren. CPIPensjoneringsplanene er et strategisk initiativ som ikke bare fremmer et positivt og støttende arbeidsmiljø, men som også bidrar til å holde på og overføre institusjonell kunnskap. Å etablere en plan for senkarriereplanlegging gir de ansatte en følelse av trygghet og tilfredsstillelse, samtidig som det gir en forståelse av hvilken vei fremtidige ansatte vil ta når de trer inn i de ledige stillingene, noe som legger til rette for smidige overganger som oppfyller organisasjonens behov.

  New Horizons pensjonsvurdering

  CPINew Horizons-programmet evaluerer den enkeltes generelle beredskap for pensjonisttilværelsen. Denne profilen er uvurderlig fordi den gir personlig, praktisk og relevant informasjon og hjelper deltakerne med å stille de riktige spørsmålene om ferdigheter, verdier, interesser og ambisjoner. Programmet omfatter en nettportal med verdifulle verktøy og ressurser, blant annet en omfattende LifeOptions© Assessment for den enkelte og livspartneren, som gjør det lettere å måle hvor godt forberedt man er på pensjonisttilværelsen. Denne vurderingen gir verdifull innsikt og danner grunnlaget for å lage en personlig pensjonsplan.

  Opplev CPI Advantage

  Som bedriftsleder har du muligheten til å forberede dine ansatte på en tilfredsstillende pensjonisttilværelse. Vårt New Horizons Retirement-program gjør det lettere for etterfølgende ledere, styrker kunderelasjonene, gjør det lettere å holde på medarbeiderne, øker merkevarebevisstheten og øker engasjementet blant de ansatte. Sammen kan vi sørge for at pensjonisttilværelsen ikke blir slutten på en æra, men en ny begynnelse.