Nevrodiversitet

Hva er nevrodiversitet og hvordan det påvirker mennesker på arbeidsplassen?

Publisert 25. april 2024

"Hvis du alltid prøver å være normal, vil du aldri få vite hvor fantastisk du kan være." - Maya Angelou

Nevromangfold: Et stort ord for et enkelt konsept. I bunn og grunn handler nevrodiversitet ganske enkelt om at ulike hjerner fungerer på forskjellige måter, og noen ganger er denne forskjellen nok til å bli et kjennetegn. Arbeidsstyrken har blitt stadig mer mangfoldig, og med det følger en økende anerkjennelse og forståelse av nevrodiversitet. 

Data illustrerer hvordan prioritering av mangfold av alle slag er ikke bare det rette å gjøre ut fra et etisk synspunkt, men er også en smart forretningsbeslutning. Team med nevrodiverse medlemmer kan være opp til 30 % mer produktiv. Maktfulle organisasjoner som JPMorgan Chase, EY, SAP og Microsoft har rapportert om utmerket medarbeiderengasjement og -lojalitet etter å ha vært banebrytende når det gjelder å ansette personer med nevrodiversitet. 

Hva er nevrodiversitet? 

Det er ikke uvanlig å tenke på autisme og ADHD når man snakker om nevrodiversitet, men spekteret er ganske mye større.

Personer med nevrodiversitet kan ha tilstander som autisme og ADHD, men dette paraplybegrepet omfatter også dysleksi, dyskalkuli, OCD, dyspraksi, synestesi og andre. Disse påvirker hvordan mennesker tenker, lærer og bearbeider informasjon. Selv om disse variasjonene kan skape utfordringer, og ofte gjør det, kan de også gi fordeler i de rette situasjonene. Organisasjoner begynner å forstå det. 

Nevrodiverse personer ser på verden på en måte som andre ikke gjør. Dette kan føre til at de utvikler unike ferdigheter og talenter, finner sammenhenger eller oppdager mønstre som kan bidra til innovasjon og kreativitet for bedrifter som støtter nevrodiversitet på arbeidsplassen.

Personer med nevrodiversitet sliter vanligvis på spesifikke områder. Det kan imidlertid gi noen potensielle styrker og evner. *Noen ganger omtales disse styrkene som en "superkraft", men det er delte meninger om begrepet. For noen føles det avvisende i forhold til de utfordringene som nevrodiversitet også fører med seg*. 

Mønstergjenkjenning

Mange nevrodiverse personer utmerker seg ved å gjenkjenne mønstre der andre kanskje overser dem. Denne oppmerksomheten på detaljer kan være viktig for dataanalyse, kvalitetssikring og overvåking av cybersikkerhet. Personer med dysleksi kan for eksempel være svært gode til å rotere objekter mentalt, noe som gir dem en fordel i arbeid som krever romlig resonnering.

Hyperfokuseringsevner  

ADHD består delvis av en persons manglende evne til å regulere fokus. Dette kan føre til en tilstand av hyperfokus når man er opptatt av noe interessant. Evnen til å hyperfokusere og gå inn i en tilstand av intens konsentrasjon kan gjøre det mulig for nevrodiverse arbeidstakere å komme seg gjennom komplekse oppgaver og utfordringer. Bare hold øye med dem og hjelp dem med å bryte opp på slutten av dagen hvis det er nødvendig!

Tenke ut av boksen

Ulike nevrotyper gjør det mulig å se verden på en annen måte, noe som åpner for mer kreative og ukonvensjonelle tilnærminger til problemløsning. Dette kan fremme nye ideer og produktinnovasjoner.

Alternative arbeidsstiler

Noen mennesker trives best i miljøer der de kan jobbe selvstendig eller med større fleksibilitet. Det er heller ikke uvanlig at folk som er overproduktive, noen ganger trenger en "oppladningsperiode" med færre krav. Ved å legge til rette for alternative arbeidsstiler eller la de ansatte ta ansvar for sine egne arbeidsplaner kan produktiviteten økes.

Inkludering og tilrettelegging 

Å skape en virkelig inkluderende arbeidsplass krever selvsagt mer enn å anerkjenne nevrodiversitetens evner og fordeler på arbeidsplassen. Det innebærer også å forstå og opplyse andre om de potensielle utfordringene.

Mange mennesker, inkludert nevrotypiske personer (personer uten denne typen mangfold), har nytte av enkle, enkle tilpasninger som støydempende hodetelefoner, minimering av forstyrrelser, for eksempel ved å la dem jobbe i et stille område, skriftlige instruksjoner med verbal kommunikasjon, eller bare daglige spaserturer - noe vi alle bør prøve å få tid til! 

Ved å gjøre arbeidsplassen mer vennlig og imøtekommende gjennom åpen kommunikasjon, opplæring og rimelig tilrettelegging kan arbeidsgivere skape et miljø der alle ansatte føler seg i stand til å gjøre sitt beste.

De forretningsmessige fordelene ved nevrodiversitet

Ledelse på arbeidsplassen må omfavne nevrodiverse talenter som en del av sin overordnede ansettelsesstrategi. Etter hvert som arbeidsplassene fortsetter å utvikle seg, vil de som lærer seg å skape et inkluderende miljø, være godt posisjonert for større kreativitet og banebrytende ideer. Noen ganger krever dette arbeidet et ekstra sett med hender. Finn en CPI et sted nær deg for å komme i gang.

Kontakt med oss

La oss jobbe sammen

få mer informasjon