omskolering og kompetanseheving

Betydningen av omskolering og kompetanseheving i arbeidsstyrken

Lagt ut 3. januar 2024

I en stadig mer utfordrende økonomi er det viktigere enn noensinne for organisasjoner å holde på medarbeiderne sine og redusere avhengigheten av nyansettelser. Kompetansestyring har blitt et av årets viktigste HR-fokusområder, og trenden forventes å fortsette. 

Kompetanseheving innebærer å opprette frivillige programmer for å forbedre og utvide eksisterende ferdigheter slik at den enkelte kan bli dyktigere i sin rolle. Omskolering er å hjelpe enkeltpersoner med å lære seg helt nye ferdigheter som gjør det lettere å tilpasse seg endrede jobbkrav. Ulike faktorer bidrar til behovet for omskolering og kompetanseheving.

Teknologiske fremskritt

Teknologien er i stadig utvikling, og det skapes stadig nye jobber. I løpet av det siste året, stillingsbetegnelser rundt kunstig intelligens, VR, droner og blockchain. Ansatte må kunne følge med på de nyeste trendene og teknologiene for å forbli konkurransedyktige.

Ekspanderende markeder

Den globale økonomien er mer sammenvevd enn noensinne. Som et resultat av dette møter organisasjoner økende konkurranse fra et globalt marked. De ansatte må ha kompetanse til å konkurrere på både globale og lokale markeder. 

Demografiske endringer 

Arbeidsstyrken blir stadig mer mangfoldig, og den gjennomsnittlige pensjonsalderen stiger. Det betyr at de fleste bedrifter må ha en arbeidsstyrke som er tilpasningsdyktig og kompetent, både for å være forberedt på fremtiden og for å kunne håndtere opprykk i organisasjonen. 

Fordeler med omskolering og kompetanseheving

Når organisasjoner fokuserer på ferdigheter i stedet for stillingstitler eller -beskrivelser, frigjør de enkeltpersoner til å jobbe med de områdene som passer best for deres ferdigheter og interesser, slik at de kan bevege seg fritt rundt i organisasjonen i stedet for å være låst til en bestemt jobbfunksjon. 

Den viktigste poenget er imidlertid at dette resultatet bare oppnås når kulturendringen gjennomføres med god planlegging. Uten en fullstendig oversikt over medarbeidernes kompetanse vil det være vanskelig for lederne å skape de rette mulighetene for kompetanseutvikling.

Slik implementerer du et program for omskolering og oppgradering av kompetanse

Det er noen viktige trinn når det gjelder å gjennomføre et vellykket program for omskolering og kompetanseheving:

  1. Identifiser behovene dine: Hvilke ferdigheter trenger de ansatte å utvikle for å nå virksomhetens mål?
  2. Velg de riktige opplæringsprogrammene: Det finnes mange ulike opplæringsprogrammer, så det er viktig å velge et som er tilpasset dine behov og ditt budsjett..
  3. Gjør opplæringen tilgjengelig og engasjerende: Medarbeiderne skal ha enkel tilgang til opplæringsprogrammer, og opplæringen skal være engasjerende og relevant for deres behov.
  4. Spor og mål resultatene: Følg med på effekten av opplæringsprogrammene, slik at du kan identifisere hva som fungerer og hva som ikke fungerer.

Kompetanseheving av ansatte Med nettbasert bedriftsopplæring

Skillsoft, i samarbeid med CPI, er en global leder innen digital bedriftsopplæring og leverer en omfattende pakke med personlig tilpasset nettbasert opplæring av høy kvalitet for å hjelpe organisasjoner med å heve kompetansen til sine ansatte. Vi dekker emner som Microsoft Office-pakken, Business Writing Essentials, QuickBooks Pro og mye mer. Tilbudet vårt omfatter blant annet

  • Skillsoft CPI350-katalogen er en tilpasset læreplan som er utviklet for deltakere i CPI's outplacementprogram.
  • Skillsofts AI skaper personlige læringsløp basert på individuelle ferdighetsnivåer og roller. 
  • Executive Coaching for å utvide og forbedre motivasjons- og ledelsesteknikker.
  • En rekke verktøy som hjelper organisasjoner med å spore og måle effekten av læringsprogrammene sine.

Hjelpe ansatte med å håndtere karrieren

CPI er en global leder innen karriereveiledningstjenester. Vi hjelper enkeltpersoner med å lage personlige karrieremål og -planer og tilbyr eksperttjenester til organisasjoner som ønsker å investere i sine ansatte.

CPIPowerMyWork er et omfattende program som støtter medarbeidernes engasjement og karriereutvikling. PowerMyWork hjelper medarbeiderne med å utforske sine styrker, interesser og karrieremål og utvikle en plan for å nå dem.
Omskolering og kompetanseheving er viktige aspekter ved karrierestyring. Ved å investere i medarbeiderne kan organisasjoner øke produktiviteten, effektiviteten og innovasjonen. De ansatte kan også dra nytte av omskolering og kompetanseheving ved å øke jobbtilfredsheten, inntjeningspotensialet og karrieremulighetene.

Kontakt med oss

La oss jobbe sammen

få mer informasjon