budsjettering av outplacement

Budsjettering av outplacement- og karriereomstillingstjenester

Publisert 17. oktober 2023

Permitteringer, nedbemanninger og omstruktureringer er alle utfordringer som organisasjonen din kommer til å gjennomgå på et eller annet tidspunkt. Disse endringene innebærer tøffe beslutninger for ledelsen, og mange bedrifter velger å utarbeide sluttpakker for ansatte som slutter. Disse pakkene kan omfatte kompensasjon for tap av jobb, videreføring av helsefordeler, utvidede pensjonsordninger og mye mer. Altfor ofte overser ledelsen verdien av outplacement- og omstillingstjenester i disse pakkene. 

Dagens arbeidsmarked er dramatisk annerledes enn for 10 eller 20 år siden. Det er basert på søkeordssøk, AI og nettverksbygging - oppgaver som velkvalifiserte medarbeidere kan slite med. Outplacementtjenester kan være en redningsplanke for ansatte som ikke har søkt jobb de siste årene. Outplacementcoachene hjelper ansatte som har sluttet, med å oppgradere CV-en til dagens standard, gir ressurser og støtte i forbindelse med jobbsøking eller karriereskift, og hjelper til med å navigere i nettverk og intervjuer. Det er imidlertid ikke uvanlig at bedrifter ikke budsjetterer med slike tjenester. 

De fleste bedrifter planlegger ikke nedbemanninger eller omstruktureringer. Slike hendelser bare skjer. Det er ikke sikkert at de ansatte har erfaring med de rollene som passer best for dem, slik at de ikke har noen klar plan for veien videre. I slike tilfeller er den beste måten å komme videre på å få hjelp av en outplacement- eller karriereveileder. Men dette er ikke bare en fordel for de ansatte - det er også en investering i bedriftens fremtidige suksess. Å avsette en del av årsbudsjettet til outplacement eller karriereoverganger er et strategisk grep for organisasjonen.

Beskytt selskapets varemerke

Omdømmet ditt er en viktig faktor når det gjelder å tiltrekke seg og beholde de beste talentene. Ved å tilby outplacementtjenester viser du at du bryr deg om medarbeiderne dine gjennom hele livssyklusen, og sender et budskap til nåværende og fremtidige ansatte. Det er med på å vise at du og din bedrift verdsetter medarbeiderne utover det de gjør på kontoret, og at dere er villige til å gjøre en ekstra innsats for å hjelpe dem.

Styrke de ansattes selvtillit og moral

Det er stressende å miste jobben, uansett hvor i livet man befinner seg. Outplacementtjenester tilbyr et støttesystem for ansatte, for eksempel karrierecoaching, hjelp med jobbsøking og til og med emosjonell støtte. Alle disse tjenestene bidrar til å styrke arbeidsstyrken og øke selvtilliten til de ansatte. Selvsikre ansatte som føler at de får støtte og er godt rustet for arbeidsmarkedet, har større sannsynlighet for å lykkes i jobbsøkingen og den fremtidige karrieren. Til syvende og sist fører dette til at de kan fungere som merkevareambassadører for bedriften langt inn i fremtiden. 

Demonstrere bedriftens ansvar

Hvis du budsjetterer med outplacementtjenester før du trenger dem, viser du at du tar samfunnsansvar. Det viser hva dere prioriterer, og at dere er villige til å sette av midler til å støtte de ansatte og drive organisasjonen på en etisk forsvarlig måte. Etter hvert som flere og flere velger å kjøpe fra selskaper som har en anerkjent ESG-praksis, vil denne typen engasjement til syvende og sist smitte over på resten av samfunnet og øke kundelojaliteten. 

Fremtidssikre organisasjonen din

Fremtidssikring er en viktig faktor. Nedbemanninger og omstruktureringer er en uheldig realitet som organisasjoner må planlegge for. Ved å allokere en del av ressursene til outplacement før det blir nødvendig, har du allerede en plan på plass hvis og når du trenger det. Dette gjør hele prosessen enklere for ledelsen og de ansatte, slik at dere kan fokusere på hva som er best for de ansatte. 

Ved å avsette midler på forhånd til outplacement- og karrieretjenester kan du støtte ansatte som slutter eller går over i en annen stilling, samtidig som du beskytter merkevaren din, øker tilliten blant ansatte og kunder, forbedrer omdømmet til ESG og fremtidssikrer selskapet. Selv om du kanskje aldri trenger å benytte deg av dette budsjettet, er det en trygghet for deg og resten av ledergruppen å vite at det finnes.

Kontakt med oss

La oss jobbe sammen

få mer informasjon