Våre oppdrag er designet for å målrette både behovene til klientorganisasjoner og individuelle behov. Selv om omstendighetene kan variere fra engasjement til engasjement, gir det følgende en grunnleggende oversikt over vår 6-fase prosess og rammeverk.

 • Trinn 1: Kontrahering og målsetting
  • Bygger grunnlag for suksess
  • Avklarer mål, roller og ansvar
 • Trinn 2: Vurdering og tilbakemelding
  • Vurderer styrker, svakheter, hull og innvirkning
  • Gir hjelp til å tolke tilbakemeldinger
  • Bestemmer veikart for suksess
 • Trinn 3: Utviklingsplanlegging
  • Detaljer handlingsplan
  • Avklarer utviklingsprosessen og fremdriftsnivåer
  • Lager en tilpasset utviklingsplan
 • Trinn 4: Interessentengasjement
  • Får engasjement og støtte fra interessenter
  • Bygger enighet om utviklingsmessige prioriteringer
  • Utvikler viktige mentorforhold
 • Trinn 5: Implementering og løpende planlegging
  • En-til-en coaching med leder og coach
  • Øver på ny atferd og feilsøker hindringer
  • Sporer fremgang i utviklingsområder
 • Trinn 6: Evaluer og oppretthold
  • Måler utfall, opprettholder fremgang, styrker viktige forhold
  • Oppfølgingsintervjuer eller 360 vurderinger tilgjengelig
  • Utvikler handlingsplaner og sikrer fortsatt resultater

Vi mener at institusjonelle kjøpere og sponsorer bør forvente å oppleve en rekke nøkkelområder for tilpasning, strenghet og ansvarlighet når de jobber med en ledende coachingorganisasjon av høy kvalitet.

CPI har bygget vår praksis på disse prinsippene:

 • Delte verdier
 • Resultatfokusert
 • Tilpasning til økonomiske, driftsmessige og menneskelige forholdsmål
 • Ett kontaktpunkt med fullt ansvar for porteføljen av konsulentoppdrag
 • Nøye trenervalg
 • Ensartet coaching-rammeverk for jevn fortreffelighet
 • Avtale om milepæler og utfall

Vi samarbeider med deg for å utvikle en tilpasset tilnærming for å forbedre effektiviteten til teamet ditt.

Kontakt med oss

La oss jobbe sammen

få mer informasjon