Vurderinger er første skritt mot en optimal ansatt tilhørighet og engasjement for organisatorisk suksess. Engasjere en uavhengig tredjepart som CPI sikrer objektivitet og mimimerer HR;s bekymring for feil tilgang til ansattedata.

En individuell vurdering er passende for en som leder et team, avdeing, divisjon eller et helt selskap. Vurderingen identifiserer den nødvendige tekniske, kulturelle og stilistiske pleie som kreves for optimal tilpasning og ytelse.

Team vurderinger er passende når lokale eller virituelle grupper bringes sammen for bestemte prosjekter innenfor avdelinger, divisjoner eller på ledernivå.

Organisatoriske vurderinger er aktuelle under implementeringen av strategisk virksomhet, nye produkter/tjenester, fusjoner eller oppgjøp. UnderM&A prosesser er kompleksitet ved å jobbe med globale teams raskt idenntifisert og løst.

Kontakt med oss

La oss jobbe sammen

få mer informasjon