Opprettholde konkurransefortrinn, sikre pågående aktiviteter og minimere at folk slutter krever en kontinerlig utvikling av ledergruppene. Med velprøvde verktøy og skreddersydde utviklingsplaner hjelper vi deg i dag med å utvikle morgendagens ledere.

CPI tilbyr et etterfølgelsesprogram som fungerer og som inneholder følgende faser:

Oppdagelse, design og utvikling av etterfølgerplan

 • Avklaring av strategiske forretningsmål
 • Idebtifikasjon av organisasjonsstruktur og kritiske roller
 • Inkludering av C-suite og HR interessenter
 • Definisjon av suksessprofiler og kompetanse kartlegging
 • Individuell kompetanseevalueringer og stillingsvurderinger
 • Identifikasjon av karriereveier
 • Prioritere hull i talent/kompetansepool
 • Opprette strategiske utviklingsplaner

Levere etterfølgerplan

 • Opprettelse av skreddersydd opplæringsmateriell
 • Kommunikasjonsplaner
 • Identifikasjon av deltagerutviklingsveikart
 • Implementering av løpende utviklingsopplæring
 • Løpende rapportering mot resultater

Evaluere fremdriften

 • Gjennomføre pågående evalueringsmøter
 • Skreddersy utviklingsplaner etter behov
 • Implementere individuelle coaching tjenester etter behov
 • Produsere løpende administrasjonsrapporter

Kontakt med oss

La oss jobbe sammen

få mer informasjon