Får man til en coaching kultur der ansatte er inspirert, oppmuntret og belønnet øker den organisatoriske suksessen. Med CPI's Manager som Coach Learning Series (MACLS) vil linjeledelsen til toppledelsen få muligheten til å engasjere ansatte, coach, bygge tillit, og bedre ytelsene i organisasjonen. Med programmer som er skreddersydd til organisasjonens behov maksimerer MACLS relevans, et positivt forretningsinntrykk og bærekraft.

Velprøvd tilnærming fulgt av CPI er oppsummert nedenfor for en optimal gruppestørrelse på 12-15 deltakere per økt.

Planlegging

 • Skreddersy programmene som adresserer kulturelle coaching mål
 • Identifisere viktige interessenter og deltakere
 • Definere målbare resultater
 • Definere målbare resultater

Lære og bruke

 • Webinar eller personlig tilstedeværelse
 • Dra nytte av best i klassen verktøy
 • Praktisere ferdigheter med CPI coach og små grupper
 • Bedre kommunikasjon tillit mellom ledere og ansatte
 • Løpende gjennomgang av suksesser og utfordringer
 • Mestre effektive coaching ferdigheter
 • Oppdage avanserte coaching kompetanse

Opprettholde

 • Overgang fra CPI coach til små coaching grupper
 • Oppfølging med viktige interessenter og deltakere
 • Kontinerlig måling av suksess

MACLS resultater

I følge Bersin and Associates er organisasjoner som aktivt forbreder ledere og har kulturell støtte for coaching:

 • 33% bedre på engasjerte ansatte
 • 39% oppnår bedre resultater innen produktivitet og kundreservice
 • 130% mer sannsynliig å oppleve sterkere rresultater

 

Kontakt med oss

La oss jobbe sammen

få mer informasjon